RESULTAT IFRÅN ÅR 2019
ESLÖV  2019-09-21
(14 anmälda samojeder)
Domare: Kalvo Kriisk, Estland

2:a Bästa Öppentik med CK
2:a Bästa Tik
Bivvilis Red Hot Chili Pepper

"Chilis" kritik:
Excellent type and size. Nice head. Correct bite. Well set ears. Good topline. Excellent tail carriage. Strong bones. Excellent forechest. Beautiful coat. Moves well. Nice temp. Well presented.

<-- "CHILI"

 Bästa Championhane med CK
Bästa Hane
BÄST I MOTSATT KÖN
Bivvilis Black Pearl Pepper
Ägare: Marita Olsson
Handler: Ellinor Olsson

3:dje Bästa Veteranhane med Excellent
Bivvilis Just a Heartbreaker
Ägare: Birgitta Bjerudd

<-- "SAMI"

Bästa Veteranhane med CK
2:a Bästa Hane
BIR-VETERAN
Julesno sgt. Pepper

"Peppers" kritik: 11 years old in excellent condition. Nice head. Beautiful eyes. Excellent body proportions. Well set tail. Medium bones. Excellent forechest. Good coat quality. Moves with drive. Nice temper.
Well presented.

SPHK SAMOJED DEGEBERGA 2019-09-14
(38 anmälda samojeder)
Domare: Henrik Söeborg, Danmark

Bästa Öppentik med CK
Bästa Tik
BIR-ÖPPEN KLASS
BÄST I RASEN
Bivvilis Red Hot Chili Pepper

<-- "CHILI"

"Chilis" kritik:
2 år. Prima proportioner och storlek. Feminint huvud
och uttryck. Korrekt bett och pigment. Välformade mörka ögon. Bra polar
öron. Stark hals. Fast överlinje. Korrekt ansatt och buren svans. Prima vinklar. Bra benstomme och tassar. Förträffliga rörelser på alla håll.
Parallellt och effektivt. Korrekt päls. Härligt temperament.

 Bästa Championhane med CK
Bästa Hane
BÄST I MOTSATT KÖN
BIR-CHAMPION
Bivvilis Black Pearl Pepper
Ägare: Marita Olsson
Handler: Ellinor Olsson

<-- "CALIBER"

"Calibers" kritik: Knappt 3 år. Bra storlek och proportioner. Maskulint
huvud och uttryck. Väl utfyllt nosparti som kunde vara en aning längre. Välformade mörka ögon. Väl placerade öron. Fast överlinje. Korrekt svans.
 Bra bröstdjup. En aning rak i överarmen. Välvinklad bak. Bra benstomme
och tassar. Rör sig lätt och effektivt. Parallellt fram och bak. Korrekt päls.
Gott temperament.

4:de Bästa Öppenklasshane med Excellent
Bivvilis Prairie Fire Pepper
Ägare:  Robin Hansson

"Chivas" kritik:
 2 år . Bra storlek. Maskulint huvud och uttryck. Saxbett och bra pigment. Välformade mörka ögon. Väl ansatta öron. Bra storlek. Stark
hals. Stabil överlinje. Korrekt ansatt och buren svans. Bra kroppsvolym. Utmärkta vinklar fram och bak. Bra benstomme. Rör sig parallellt. Passande steglängd och god stabilitet. Bra päls och temperament.


<-- "CHIVAS"

Bästa Veteranhane med CK
4:de Bästa Hane
BIM-VETERAN
BIM-BRUKS
Vinnare av Ayla's pris till bästa Hedersveteran
Julesno sgt. Pepper

"Peppers" kritik: En veteran på 11 år. Medel storlek, bra proportioner. Maskulint huvud och uttryck. Acceptabelt bett. Bra pigment. Välformade mörka ögon. Väl placerade öron. Fast överlinje. Korrekt svans. Utmärkta vinklar och benstomme. Rör sig förträffligt, effektivt och parallellt. Korrekt päls struktur.
Härligt temperament. Mycket väl behållen veteran.

2:a Bästa Veteran tik med Excellent
Bielkersmils Etna of Pepper

BÄSTA AVELSGRUPP MED HP
i gruppen ingick Pepper (avelshund), Caliber, Chili, Chivas & Etty

<-- AVELGRUPPEN

Kritik: Ett avelsdjur med 4 avkommor av 2 olika kombinationer. Alla individer
har korrekta ras typiska detaljer på plats och är förhållandevis homogen.
 Grattis till uppfödaren.

ÖLAND NAT 2019-09-08
(15 anmälda samojeder)
Domare: Ann Chatrine Edoff

Bästa Championhane med CK
Bästa Hane
BÄST I RASEN
BIG 1
Bivvilis Black Pearl Pepper
Ägare: Marita Olsson
Handler: Ellinor Olsson

<-- "CALIBER"

"Calibers" kritik: På den större sidan. Harmoniskt välformat huvud. Utmärkta ögon och öron. Korrekt överlinje i stående. Välburen svans. Mycket bra bröstförhållande och benstomme. Bra tassar. Välvinklad med fin bredd i låret. Har utmärkt steglängd. Utmärkt päls kvalite, bra färg.

GRUPPEN dömdes av Carl Gunnar Stafberg

SPHK VÅRGÅRDA 2019-09-07
(8 anmälda samojeder)
Domare: Gunilla Skallman

Bästa Öppentik med CK
Bästa Tik
BÄST I MOTSATT KÖN
Bivvilis Red Hot Chili Pepper

<-- "CHILI"

Bästa Veteranhane med CK
3:dje Bästa Hane
BIR-VETERAN
BIR-BRUKS
BEST IN SHOW -VETERAN
BEST IN SHOW 2-BRUKS
Julesno sgt. Pepper

Bästa Championhane med CK
Bästa Hane
BÄST I RASEN
BEST IN SHOW 3
Bivvilis Black Pearl Pepper
Ägare: Marita Olsson
Handler: Ellinor Olsson

<-- "CALIBER"

"Calibers" kritik: Hane på mindre sidan. Bra huvud, fint uttryck med bra smil. Bra pigment. Mycket välbyggd under sin päls som är vacker och
välskött. Utmärkt steg. Korrekt svans. Trevlig attityd.

RONNEBY NAT 2019-08-11
(9 anmälda samojeder)
Domare: Dick Rutten, Holland

Bästa Öppentik med CK
Bästa Tik
BÄST I MOTSATT KÖN
Bivvilis Red Hot Chili Pepper

"Chilis" kritik: 2,5 years. Correct built bitch. Good size. Excellent head, correct ears. Nice dark eyes. Scissorbite. Nice pigmentation. Excellent body
with beautiful forechest. Strong bone. Excellent coat. Typical tail.
Correct in movement. Very strong in drive.

Bästa Veteranhane med CK
4:de Bästa Hane
BIR-VETERAN
BEST IN SHOW 2-VETERAN
Julesno sgt. Pepper

<-- "CHILI"
 

"Peppers" kritik: 11 years. Excellent veteran. Slightly long in body.
Typical head. Good ears. Nice dark eyes. Acceptable  bite. Very good angulated in rear legs and front. Typical coat. Correct tail.
He moves very well for his age with a lot of energy.

<-- "PEPPER"

Bästa Championhane med CK
Bästa Hane
BÄST I RASEN
Bivvilis Black Pearl Pepper
Ägare: Marita Olsson
Handler: Ellinor Olsson

BEST IN SHOW VETERAN dömdes av John Hartigan 
TVÅÅKER NAT 2019-07-13
(6 anmälda samojeder)
Domare: Marcelino Pozo Ruiz, Spanien

Bästa Öppentik med CK
Bästa Tik
BÄST I MOTSATTKÖN
Bivvilis Red Hot Chili Pepper

Bästa Veteranhane med CK
2:a Bästa Hane
BIR-VETERAN
Julesno sgt. Pepper

<-- "PEPPER"

Bästa Championhane med CK
Bästa Hane
BÄST I RASEN
Bivvilis Black Pearl Pepper
Ägare: Marita Olsson
Handler: Ellinor Olsson

TVÅÅKER NDS 2019-07-12
(10 anmälda samojeder)
Domare: Eva Nielsen

Bästa Öppentik med CK
Bästa Tik
Nordic Cert
BÄST I RASEN
Bivvilis Red Hot Chili Pepper

2:a Bästa Championhane med CK
2:a Bästa Hane
Reserv Nordic Cert
Bivvilis Black Pearl Pepper
Ägare: Marita Olsson
Handler: Ellinor Olsson

<-- "CHILI"

Bästa Veterantik med CK
4:de Bästa Tik
BIR-VETERAN
Bielkersmils Etna of Pepper
(Handler: Karin Malmström i Bästa tik )
BORÅS NAT 2019-06-29
(7 anmälda samojeder)
Domare: Paula Heikkinen-Lehkonen, Finland

Bästa Championhane med CK
2:a Bästa Hane
Bivvilis Black Pearl Pepper
Ägare: Marita Olsson
Handler: Ellinor Olsson

Bästa Öppentik med CK
Bästa Tik
BÄST I RASEN
Bivvilis Red Hot Chili Pepper

<-- "CHILI"

"Chilis" kritik: Feminint helhetsintryck. Utmärkt benstomme. Korrekt huvudform. Mörka ögon. Välansatta öron. Väl utfyllt förbröst och bra
bröstkorg. Aningen lång i ländpartiet. Välansatt och välburen svans.
Utmärkta vinklar. Vacker päls och ren vit färg.
Stabila parallella rörelser.

2:a Bästa Veterantik med CK
4:de Bästa Tik
Bielkersmils Etna of Pepper
(Handler: Ellinor Olsson i Bästa tik )

<-- "ETTY"

VÄNERSBORG NDS 2019-06-09
(7 anmälda samojeder)
Domare: Harto Stockmari, Finland

Bästa Championhane med CK
Bästa Hane
Nordic Cert
BÄST I RASEN
BIG 4
Bivvilis Black Pearl Pepper
Ägare: Marita Olsson
Handler: Ellinor Olsson

<-- "CALIBER"

GRUPPEN dömdes av Annica Uppström
NORRKÖPING NAT 2019-06-01
(14 anmälda samojeder)
Domare: Åke Cronander

Bästa Veteran tik med Excellent
BIR-VETERAN
Bivvilis Just My Sweetheart
Handler: Elin Johansson

<-- "MY"


ÅNNABODA SPHK 2019-05-30
(43 anmälda samojeder)
Domare: Svante Frisk

3:dje Bästa Championhane med CK
Bivvilis Black Pearl Pepper
Ägare: Marita Olsson
Handler: Ellinor Olsson

Bästa Veteranhane med CK
4:de Bästa Hane
BIR-VETERAN
BIM-BRUKS
BEST IN SHOW 4-VETERAN
Julesno sgt. Pepper

Bästa Veteran tik med CK
BIM-VETERAN
Bivvilis Just My Sweetheart
Handler: Ellinor Olsson

<-- "PEPPER"

Bästa brukstik med CK
3:dje Bästa Tik
CERT
NY SVENSK CHAMPION
BIR-BRUKS
BEST IN SHOW 3-BRUKS
Bielkersmils Etna of Pepper
 
<-- "ETTY"

HÄSSLEHOLM NDS 2019-05-19
(16 anmälda samojeder)
Domare: Eva Borg Liljekvist

Bästa Öppentik med CK
Bästa Tik
Nordic Cert
BÄST I RASEN
Bivvilis Red Hot Chili Pepper

"Chilis" kritik: Tilltalande tik med vackert huvud och uttryck. Härligt smile. Utm. proportioner. Bra svans. Tillräckliga vinklar. Goda pälsanlag.
 Rör sig med härlig energi.

Bästa Veteran tik med CK
2:a Bästa tik
CERT
Reserv Nordic Cert
BIR-VETERAN
Bielkersmils Etna of Pepper
(Handler: Ralf Osietzki i Bästa tik )

"Etnas" kritik: Veteran tik i god kondition. Feminint huvud. Tillräckligt
pigment. Välställda öron. Korrekta öron. Bra överlinje. Goda proportioner. Kraftig bröstkorg. Passande benstomme. Tillräckligt vinklar.
Rör sig med härlig energi.  Bra päls för åldern.
 
<-- "CHILI"

VAGGERYD SPHK 2019-04-27
(23 anmälda samojeder)
Domare: Annica Uppström

Bästa Championhane med CK
Bästa Hane
BÄST I RASEN
BEST IN SHOW 4
Bivvilis Black Pearl Pepper
Ägare: Marita Olsson
Handler: Ellinor Olsson
 
<-- "CALIBER"

"Calibers" kritik: Championhane av utmärkt helhet. Maskulint vackert huvud med härligt uttryck. Utmärkt hals och resning. Välansatt svans. Kunde vara
lite mera upp på benen. Välvinklad runt om . Rör sig med ett härligt steg.
Utmärkt päls kvalité.

2:a Bästa Öppenklasshane med Excellent
Bivvilis Prairie Fire Pepper
Ägare:  Robin Hansson
Handler: Ellinor Olsson

Bästa Veteranhane med CK
2:a Bästa Hane
BIM-VETERAN
BIM-BRUKS
Julesno sgt. Pepper

<-- "CHIVAS"

"Peppers" kritik:
11 år gammal veteran hane. Utmärkt helhet. Har ett maskulint huvud. Välplacerade, välbehårade öron. Mandelformade ögon. Korrekt bett med fina vita tänder. Skulle varit mera upp på benen. Bra hals, rygg, kors och svans. Goda vinklar runt om. Rör sig med ett vägvinnande steg där han inte visar sin ålder. Bra päls kvalité om än i bästa laget.

Bästa Öppenklass tik med CK
3:dje Bästa Tik
Bivvilis Red Hot Chili Pepper

"Chilis" kritik: 2 år gammal tik av utmärkt helhet. Vackert välskuret huvud.
Flott hals och resning. En tanke lång i länden. Goda vinklar runt om . Kraftig benstomme. Utmärkta tassar. Rör sig med bra driv i steget.
Bra päls.


<-- "PEPPER"

Bästa Veteran tik med CK
BIR-VETERAN
BEST IN SHOW 2-VETERAN
Bivvilis Just My Sweetheart
Handler: Ellinor Olsson

"Mys" kritik: 9 år gammal veteran tik av utmärkt helhet. Bra huvud med fina proportioner. Vackra ögon. Flott hals och resning. Väl ansatt svans. Något
rak överarm. Välvinklad bak. Bra ben och tassar. Kunde ha lite mera power i steget.  Päls i fällning men ok.

4:de Bästa brukstik med Excellent
Bielkersmils Etna of Pepper

BÄSTA AVELSGRUPP MED HP
i gruppen ingick Pepper (avelshund), Caliber, Chili, Chivas & Etty

BIS 1-AVEL

Kritik: 2 kombinationer i avelsklass. Alla med tydlig könsprägel. Bra huvud och uttryck. Hanen har lämnat sitt goda rörelsemönster och trevliga temperament. Lycka till i framtida avelsarbete.
 
 <-- "MY"

BÄSTA UPPFÖDARGRUPP MED HP
i gruppen ingick Caliber, Chili, Chivas & My

BIS 2-UPPFÖDARE

Kritik: En grupp med 2 kombinationer. 2 hanar och 2 tikar. Alla med tydlig könsprägel och fina uttryck. En jämn grupp där alla hundar har ett bra rörelse mönster. Trevlig mentalitet. Lycka till i framtida uppfödararbete.

 <-- UPPFÖDAREGRUPPEN

MALMÖ INT 2019-03-31
(22 anmälda samojeder)
Domare: Aleksandar Petrovic

2:a Bästa Championhane med CK
2:a Bästa Hane
R-CACIB
Bivvilis Black Pearl Pepper
Ägare: Marita Olsson
Handler: Ellinor Olsson

Bästa Öppenklasstik med CK
Bivvilis Red Hot Chili Pepper

2:a Bästa Veterantik med CK
Bielkersmils Etna of Pepper


 
   

<-TILLBAKA